اخبار و رویدادهای خانه علم

بازدید مدارس

طرح سفیران علم

سایر اخبار و رویدادها​

مسابقات علوم پایه

مراسم تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ایلیمپیاد

برگزیدگان ایلیمپیاد

کسب رتبه ۱ آزمون ایلیمپیاد ۱۴۰۱ توسط دانش‌آموزان زنجانی

نتایج نهایی شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ایلیمپیا

درخشش دانش‌آموزان زنجانی در آزمون ایلیمپیاد 1401

ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻠﯿﻤﭙﯿﺎد ﺳﺎل 1401

برگزاری شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ایلیمپیاد توسط خانه علم