تصویر رو به رو لوگوی خانه علم را نمایش می‌دهد.

این لوگوی ساده از ترکیب کتاب‌های ردیف شده با لوگوی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ایجاد شده که مجموع آنها، ساختمانی با یک معماری امروزی را شکل داده است.

فرم کتاب‌ها به گونه‌ای است که شباهت زیادی با نماد کنونی میدان مرکزی شهر زنجان دارد.

میدان انقلاب زنجان؛ منبع عکس : naqshyad.com
لوگوی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

«از دانشگاه فرزندان خود دیدن فرمایید»