ویژه‌ها

در این بخش، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، بخش‌ها یا مسابقات مخصوص خانه علم که منحصر به این مرکز علمی-ترویجی هستند به مخاطبان عرضه می‌شوند.

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، به عنوان مرکز اختصاصی این دانشگاه برای ترویج علم در بین عموم مردم و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، دارای برنامه‌ها، فعالیت‌ها، بخش‌ها یا مسابقاتی است که منحصر به این مرکز است و در طول ایام سال، مخاطبان بسیاری جذب آن‌ها می‌شود. نمایشگاه شگفتی‌های علم، سفیران علم، شهر علوم پایه، سینمای علم و مسابقه هفته از جمله فعالیت‌های مخصوص به خانه علم است که تاکنون مشابهی برای آن‌ها در هیچ مرکزی با فعالیت مشابه در کشور وجود ندارد.

در این برگه، تلاش می‌شود ضمن معرفی ویژه‌های خانه علم، امکان رزرو این خدمات یا ارتباط با مسئولین این بخش‌ها برای مخاطبان وبسایت خانه علم فراهم شود.

«از دانشگاه فرزندان خود دیدن فرمایید»