برنامه درسی خانه علم

برنامه زمانی دوره‌ها، کلاس‌ها، رویدادها یا برنامه‌های آموزشی خانه علم در تقویم زیر نمایش داده شده است.

دانش‌آموزان و مخاطبان خانه علم می‌توانند با استفاده از این تقویم از زمان برگزاری کلاس‌ها، دوره‌ها، یا رویدادهای خانه علم و همچنین از تغییرات احتمالی در زمان برگزاری آن‌ها مطلع شوند.

11 شهریور 1402
 • جلسه اول نجوم رصدی ، شنبه 11 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
12 شهریور 1402
 • جلسه دوم نجوم رصدی، یکشنبه 12 شهریور 1402

  16:00 - 18:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
13 شهریور 1402
 • جلسه سوم نجوم رصدی، دوشنبه 13 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
18 شهریور 1402
 • جلسه چهارم نجوم رصدی، شنبه 18 شهریور 1402

  21:00 - 22:30
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
19 شهریور 1402
 • جلسه پنجم نجوم رصدی، یکشنبه 19 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
20 شهریور 1402
 • جلسه ششم نجوم رصدی، دوشنبه 20 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details