ارکان خانه علم

 

خانه علم زیرمجموعه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است و ارکان آن عبارتند از:

1) رئیس دانشگاه: رئیس دانشگاه (شخصیت حقوقی) در رأس خانه علم و نیز رئیس شورای علمی خانه علم است. در حال حاضر دکتر بابک کریمی رئیس دانشگاه و رئیس شورای علمی خانه علم هستند.
2) رئیس خانه علم: از اعضای هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است که با حکم رئیس دانشگاه و با توجه به صلاحیت‌ها و سوابق برای مدت 2 سال به عنوان رئیس خانه علم منصوب می‌شود. در حال حاضر به عهده دکتر مهدی دارائی عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین است.
3) دبیر: رئیس خانه علم، دبیر شورای علمی خانه علم است. دبیر خانه علم مسئول تنظیم و اداره جلسات، تعیین دستور جلسات، تدوین صورت جلسات، اعلان مصوبات شورای علمی و نیز مسئول امور مکاتبات درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی خانه علم است.
4) شورای علمی: متشکل از هفت یا هشت عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی از همه رشته‌های علوم پایه است که با حکم رئیس دانشگاه و برای مدت ۲ سال به عضویت این شورا درمی‌آیند. رئیس دانشگاه، رئیس شورای علمی نیز می‌باشد. وظایف این شورا در ماده 11 ذکر شده است.
5) کارگروه‌های علمی: هر یک از اعضای شورای علمی خانه علم در رشته خود (ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین، علوم زیستی، علوم کامپیوتر)، بنا به ضرورت، یک کارگروه علمی (3-5 نفر) تشکیل می‌دهد و مسئولیت کارگروه به عهده آن عضو هیئت علمی است. اعضای کارگروه می‌توانند از میان اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دبیران و یا فارغ‌التحصیلان انتخاب شوند.
6) کادر دانشجویی خانه علم: دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان هستند که با دعوت رئیس خانه علم برای مدت مشخص مسئول یا همیار امور اجرایی خانه علم (مجری‌گری، امور دفتری و سایر موارد مشابه) می‌شوند.
7) شورای آموزشی خانه علم: از آموزگاران و دبیران خوش‌نام و صاحب‌ ایده آموزش و پرورش هستند که با پیشنهاد رئیس خانه علم و با حکم رئیس دانشگاه به مدت 2 سال به عضویت شورای آموزشی خانه علم درمی‌آیند. وظیفه این شورا اعلام نظر مشورتی درباره سیاست‌های آموزشی خانه علم به‌ویژه شیوه برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی علوم پایه برای دانش‌آموزان است. اعضای این شورا می‌توانند به عنوان مدرس دوره‌ها یا کلاس‌های آموزشی خانه علم نیز فعالیت داشته باشند.

شورای علمی خانه علم

بابک کریمی

استاد‌تمام دانشکده شیمی

مهدی دارائی

استادیار دانشکده علوم زمین

سعید کرمی‌ زرندی

سعید کرمی‌ زرندی

استادیار دانشکده ریاضی

احسان احدی اخلاقی

احسان احدی اخلاقی

استادیار دانشکده فیزیک

فهیمه ورمقانی

فهیمه ورمقانی

استادیار دانشکده شیمی

مهتاب افلاکی

استادیار دانشکده علوم زمین

مجتبی خراسانی

مجتبی خراسانی

استادیار دانشکده شیمی

حمید هادی علیجانوند

حمید هادی علیجانوند

استادیار دانشکده علوم زیستی

استادیار دانشکده فناوری اطلاعات

استادیار دانشکده ریاضی

سایر اعضای خانه علم

Ehsan Nedaaee Oskoee

احسان ندایی اسکویی

دانشیار دانشکده فیزیک

رشید زارع‌ نهندی

استادتمام دانشکده ریاضی

ناصر نیک‌فرجام

استادیار دانشکده شیمی

سعاد ورسائی

سعاد ورسائی

دانشیار دانشکده ریاضی