دریافت اسناد درخواستی کاربران (کارت عضویت، کارت ورود، گواهی، فاکتور)

دانش‌آموزان، اشخاص و اعضایی که در بخش «پیشخوان خدمات» وبسایت خانه علم، تقاضای دریافت اسنادی همچون کارت عضویت، کارت ورود به دوره آموزشی، گواهی اتمام دوره آموزشی یا فاکتور دریافت خدمت از خانه علم داده‌اند، در اینجا می‌توانند به صفحه دانلود مربوط به هر کدام از این اسناد مراجعه نمایند و با رمزی که در اختیار ایشان قرار داده شده است، نسبت به  دانلود سند درخواستی اقدام کنند.

برای ورود به برگه دانلود کارت عضویت:

برای ورود به برگه دانلود کارت ورود به دوره‌های آموزشی:

برای ورود به برگه دانلود گواهی‌ها:

برای ورود به برگه دانلود فاکتور دریافت خدمات: