تاریخچه خانه علم

با توجه به اهمیت و شکل‌گیری مرکزی علمی-آموزشی-ترویجی، در مهرماه سال ۱۳۹۶ مسئولین محترم دانشگاه و در راس آن‌ها ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بابک کریمی ساختمان مستقلی داخل محوطه دانشگاه علوم‌پایه برای شکل‌گیری چنین مرکزی اختصاص دادند. این مرکز خانه علم نامگذاری شد تا محیطی ایجاد شود که تمامی رشته‌های علوم پایه و ارتباطات بین آن‌ها را در بر گرفته باشد. لازم به ذکر است این ساختمان پیشتر با عنوان خانه ریاضیات شناخته می‌شد و محل فعالیت اساتید بزرگ و دبیران دلسوز ریاضی استان زنجان بود که کارهای بزرگ و ارزشمندی در راستای ترویج علوم ریاضی در سطح استان توسط این بزرگان انجام گرفته است.

حمایت مالی و معنوی ریاست محترم دانشگاه در کنار چابکی شورای علمی در تصمیم‌گیری و اجرای اهداف، باعث شده است که در این مدت کوتاهی که از عمر خانه علم می‌گذرد کارهای بزرگ و قابل توجهی در تمامی عرصه‌های علوم پایه اعم از ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین، علوم زیستی و علوم کامپیوتر انجام گیرد.

 با تصمیم ریاست محترم دانشگاه مبنی بر گسترش سایر علوم پایه در کنار ریاضی، این ساختمان به خانه علم تغییر نام پیدا کرد و بنا شد که تصمیمات کلان و اهداف آن تحت نظارت شورایی تحت نام شورای علمی خانه علم اجرایی شود. اعضای این شورا اکثرا از میان اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه برگزیده شدند تا این شورا از چابکی لازم برای اجرایی کردن اهداف مدنظر این خانه برخوردار باشد. معیار انتخاب اعضا توسط ریاست محترم دانشگاه بر پایه خلاقیت، ایده‌پردازی و نوآوری در ارائه طرح‌های آموزشی-علمی نوین و در برگیرنده تمامی تخصص‌های مرتبط به حوزه دانش‌های بنیادی بوده است. بلافاصله پس از تشکیل خانه علم دانشگاه در تاریخ  آبان ماه ۱۳۹۶، شورای علمی خانه علم اقدام به تشکیل شش کارگروه علمی متناسب با تمامی رشته‌های موجود در دانشگاه نمود.