بازدید مدرسه فرزانگان یک از خانه علم

مدرسه فرزانگان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌های هفتم و هشتم آذر‌ماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان مدرسه‌ی فرزانگان یک بود. در این دو روز ۱۲۱ دانش آموز از پایه‌های هفتم تا نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در هر روز، دانش‌اموزان در برنامه‌ای ۲۰۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. در ادامه خلاصه‌ای از محتوی و هدف غرفه‌های آموزشی بیان می‌شود.