بازدید دانشجویان و شرکت‌کنندگان سومین مدرسه آموزش شیمی از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ 2 شهریور 1402، میزبان بازدید دانشجویان و شرکت کنندگان سومین مدرسه آموزش شیمی (۱ و ۲ شهریور سال ۱۴۰۲) از خانه علم دانشگاه بود. در این بازدید 63 دانشجوی مقطع کارشناسی شیمی محض و کاربردی از دانشگاه‌های سراسر کشور به بازدید از خانه‌علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانشجویان در برنامه‌ای 100 دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، شیمی و اتاق تفکر بازدید کردند. همچنین، دانشجویان، پس از بازدید از نمایشگاه شگفتی‌های علم، با حضور در محوطه پیرامون خانه علم به رصد ماه و برخی از اجرام آسمانی پرداختند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانشجویان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانشجویانی از مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان زنجان بود. در این بازدید ۴۰ دانشجو از سا‌ل‌های اول تا چهارم مقطع کارشناسی، با هدف اصلی آشنایی با تکنیک‌های آموزش جذاب مفاهیم علمی بویژه در رشته‌های علوم پایه به مخاطبین خود، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانشجویان، در برنامه‌ای ۱۲۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با رشته‌های مختلف علوم پایه و جذابیت‌های هر کدام از این رشته‌ها آشنا شدند. در این برنامه که با استقبال و رضایت دانشجویان بازدیدکننده همراه بود، مجریان خانه علم به انتقال دانش خود در زمینه نحوه برقراری ارتباط با مخاطب دانش‌آموزی به دانشجویان میهمان خانه علم پرداختند و پاسخگوی سوالات ایشان در زمینه‌های مختلف بودند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانشجویان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه فرزانگان 2 زنجان از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان ۲ زنجان بود. در این بازدید که به دعوت خانه علم و به افتخار کسب رتبه 1 آزمون ایلیمپیاد سال 141 توسط تیمی سه نفره از این دبیرستان صورت می‌پذیرفت، ۶۰ دانش‌آموز از پایه‌های نهم و دهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. همچنین، در این بازدید ۱۵دانش‌آموز دیگر از برگزیدگان مسابقه ایلیمپیاد سال 1401 استان زنجان نیز میهمان خانه علم بودند و دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان را در بازدید از نمایشگاه شگفتی‌های علم همراهی کردند. طی این مراسم، دانش‌آموزان بازدیدکننده در برنامه‌ای 120 دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با رشته‌های علوم پایه و جذابیت‌های هر کدام از این رشته‌ها آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاه خانه علم ارائه شده است.
لازم به ذکر است که در انتهای این بازدید نیز طی یک مراسم که در آمفی‌تئاتر خانه علم برگزار گردید، از تیم نخست ایلیمپیاد سال 1401 کشور و نیز تیم‌های منتخب ایلیمیپاد استان زنجان تقدیر به عمل آمد.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان فاطمیه آب‌بر از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌‌آموز‌ان «دبیرستان دخترانه فاطمیه» آب‌بر شهرستان طارم بود. در این بازدید ۳۳ دانش‌آموز از پایه‌ی دهم و دوازدهم رشته تجربی به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. طی این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جذابیت‌های رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان شهید بهشتی 1 از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان «شهید بهشتی 1» شهر زنجان بود. در این بازدید ۱۰۰ دانش آموز متوسطه اول از پایه‌ی هفتم و هشتم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. طی این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و رشته‌های علوم پایه و جذابیت‌های هر کدام آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان این دبیرستان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان هنرستان تلاش از خانه علم (گروه دوم)

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان گروه دوم دانش‌‌آموز‌ان «هنرستان تلاش» بود. در این بازدید ۴۳ دانش آموز از پایه‌ی دهم و یازدهم حسابداری و کامپیوتر به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان این هنرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان این هنرستان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.
لازم به توضیح است که خانه علم در تاریخ 9 اردیبهشت 1402 نیز افتخار میزبانی از گروه اول دانش‌آموزان این هنرستان را داشت. گزارش بازدید اول از این لینک قابل دسترس است.

بازدید دانش‌آموزان هنرستان تلاش از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌آموز‌ان «هنرستان تلاش» زنجان بود. در این بازدید ۴۰ دانش آموز از پایه‌ی دهم و یازدهم حسابداری و کامپیوتر این هنرستان شهر زنجان به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان الزهرا سجاس از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌آموز‌ان «دبیرستان دخترانه الزهرا» از شهرستان سجاس استان زنجان بود. در این بازدید ۵۳ دانش‌آموز از پایه‌ی دهم و یازدهم تجربی به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه، گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه هاجر از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در اول اسفند ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان دبیرستان دخترانه هاجر زنجان بود. در این بازدید ۴۴ دانش آموز از پایه‌ی هفتم و نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. طی این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هشت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم زمین، علوم کامپیوتر، اتاق تفکر و غرفه فناوری بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید مدرسه دخترانه مولوی از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان دبیرستان دخترانه مولوی زنجان بود. در این بازدید ۴۰ دانش آموز از پایه‌ی هشتم و نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.