چرا مگنتارها (Magnetars) خیلی ترسناک هستند؟

دانش ما از جهان همیشه در حال گسترش است، دقیقاً مانند خود جهان. این بدان معناست که ما گاهی چیز جدیدی را کشف می‌کنیم یا مدل جدیدی برای توضیح داده‌هایی که قبلاً به طور کامل درک نمی‌کردیم ارائه می‌کنیم. یکی از این پدیده‌های نجومی، مگنتار، نوع قدرتمندی از ستاره‌های نوترونی است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ پیشنهاد شد. در آن سال، ستاره‌شناسان پیشنهاد کردند که انفجار‌های خاصی از تابش گاما و پرتو ایکس و پالس‌های رادیویی ممکن است توسط ستارگانی با میدان‌های مغناطیسی فوق‌العاده قدرتمند توضیح داده شوند.
از آن زمان، ستاره‌شناسان ده‌ها مگنتار را در کهکشان راه شیری (The Milky Way) و اطراف آن شناسایی کرده‌اند. اگر کنجکاو هستید که مگنتار چیست، چگونه در کهکشان وجود دارد و چرا اخترشناسان آن‌ها را جزء ترسناک‌ترین اجرام جهان می‌دانند، ادامه مطلب را بخوانید.