تلسکوپ

Hans Lipperhey

تلسکوپ نام نویسنده: محمد مصطفوی پایه: چهارم نام آموزگار: خانم کرمی نام مدرسه: علامه حلی زنجان مقدمه: انسان هزاران سال تلاش کرد تا راز و معمای آسمان شبانه را بشکافت و همیشه چشم به آسمان می­‌دوخت. اما پرش ناگهانی از نظارت با چشم عریان تا ابزار کمکی برای رصدگری یکی از دستاوردهای مهم بشری به […]