بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه نمونه بسیج از خانه علم (گروه دوم)

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱، برای دومین بار در این سال، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان دخترانه نمونه بسیج بود. در این بازدید ۵۸ دانش‌آموز دیگر این دبیرستان از پایه‌ی هشتم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم زمین، اتاق تفکر و غرفه فناوری بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه نمونه بسیج از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ شش بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان دخترانه نمونه بسیج زنجان بود. در این بازدید ۳۵ دانش‌آموز از پایه‌ی نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم زمین، اتاق تفکر و غرفه فناوری بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان این دبیرستان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.