بازدید مدرسه شهید سلمان غلامی روستای انگوران از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ ‌ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان دبیرستان پسرانه‌ی شهید سلمان غلامی روستای انگوران زنجان بود. در این بازدید ۴۰ دانش آموز از پایه‌ی هفتم تا نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.