بازدید مدرسه دخترانه الزهرا از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان مدرسه‌ی دخترانه الزهرا بود. در این بازدید ۶۲ دانش آموز از پایه‌ی هشتم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.