بازدید مدارس شهید بهشتی و دکتر حسابی زنجان از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ سیزدهم آذر‌ماه ۱۴۰۱ و به مناسبت هفته پژوهش، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان پسرانه شهید بهشتی 2 و دکتر حسابی بود. در این بازدید ۶۳ دانش آموز از پایه‌های دهم تا دوازدهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان این دو دبیرستان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.