بازدید دانش‌آموزان دبیرستان‌ «سما» زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در روز سه‌شنبه مورخ 1 اسفند ۱۴۰۲، پذیرای دانش‌‌آموز‌ان پایه هشتم دبیرستان دخترانه سما شهر زنجان بود.
در این بازدید، ۵۳ دانش‌آموز پایه‌ هشتم این دبیرستان، به همراه تنی‌‌چند از مسئولین و دبیران محترم این مدرسه، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شگفتی‌های علم شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی آن رشته آشنا شدند.
اردوهای بازدید مدارس از خانه علم که در همه ایام سال تحصیلی، با استقبال بسیار خوب مدارس استان مواجه است، در راستای ترویج علوم پایه، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشناسازی ایشان با رشته‌های مختلف علوم پایه، در محل خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم این مرکز برگزار می‌شود.
تصاویری از بازدید دانش‌آموزان این دبیرستان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان‌ «هاجر» زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، پذیرای دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان دخترانه هاجر شهر زنجان بود.
در این بازدید، ۸۷ دانش‌آموز دختر پایه نهم دبیرستان هاجر، به همراه تنی‌‌چند از مسئولین و دبیران محترم این مدرسه، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شگفتی‌های علم شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی آن رشته آشنا شدند.
اردوهای بازدید مدارس از خانه علم که در همه ایام سال تحصیلی، با استقبال بسیار خوب مدارس استان مواجه است، در راستای ترویج علوم پایه، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشناسازی ایشان با رشته‌های مختلف علوم پایه، در محل خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم این مرکز برگزار می‌شود.
تصاویری از بازدید دانش‌آموزان این دبیرستان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان‌ «ادب و نرگس» ارمغانخانه زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، پذیرای دانش‌‌آموز‌ان پایه هفتم تا دوازدهم دبیرستان شبانه‌روزی «ادب و نرگس» شهر ارمغانخانه استان زنجان بود.
در این بازدید، ۴۸ دانش‌آموز دختر از پایه‌های هفتم تا دوازدهم این دبیرستان، به همراه تنی‌‌چند از مسئولین و دبیران محترم این مدرسه، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شگفتی‌های علم شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی آن رشته آشنا شدند.
اردوهای بازدید مدارس از خانه علم که در همه ایام سال تحصیلی، با استقبال بسیار خوب مدارس استان مواجه است، در راستای ترویج علوم پایه، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشناسازی ایشان با رشته‌های مختلف علوم پایه، در محل خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم این مرکز برگزار می‌شود.
تصاویری از بازدید این دانش‌آموزان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.
لازم به ذکر است که روز گذشته نیز گروهی دیگر از دانش‌آموزان این دبیرستان به بازدید از خانه علم پرداخته بودند که گزارش آن از اینجا قابل دسترسی است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان‌های «ادب و نرگس» و «باقرالعلوم» ارمغانخانه زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، پذیرای دانش‌‌آموز‌ان پایه هفتم تا دوازدهم دو دبیرستان شبانه‌روزی روستای ارمغانخانه زنجان بود.
در این بازدید که با حمایت و برنامه‌ریزی بنیاد نخبگان استان زنجان انجام می‌شد، ۴۵ دانش‌آموز دختر پایه‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم از دبیرستان شبانه‌روزی ادب و نرگس، و نیز ۳۱ دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه اول از دبیرستان باقرالعلوم، به همراه تنی‌‌چند از مسئولین و دبیران محترم این مدرسه، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شگفتی‌های علم شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی آن رشته آشنا شدند.
اردوهای بازدید مدارس از خانه علم که در همه ایام سال تحصیلی، با استقبال بسیار خوب مدارس استان مواجه است، در راستای ترویج علوم پایه، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشناسازی ایشان با رشته‌های مختلف علوم پایه، در محل خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم این مرکز برگزار می‌شود.
تصاویری از بازدید دانش‌آموزان این دو دبیرستان روستای ارمغانخانه از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان دبستان دخترانه شایستگان زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، پذیرای دانش‌‌آموز‌ان پایه پنجم دبستان دخترانه شایستگان زنجان بود.
اردوهای بازدید مدارس از خانه علم که در همه ایام سال تحصیلی، با استقبال بسیار خوب مدارس استان مواجه است، در راستای ترویج علوم پایه، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشناسازی آن‌ها با رشته‌های مختلف علوم پایه، در محل خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم این مرکز برگزار می‌شود.
در این بازدید، ۶۶ دانش‌آموز این دبستان، به همراه تنی‌‌چند از مسئولین و آموزگاران محترم این مدرسه، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی رشته‌های علوم پایه آشنا شدند.
تصاویری از بازدید این دانش‌آموزان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه طلوع خرد زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، پذیرای دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان دوره اول دخترانه طلوع خرد زنجان بود.
اردوهای بازدید مدارس از خانه علم که در همه ایام سال تحصیلی، با استقبال بسیار خوب مدارس استان مواجه است، در راستای ترویج علوم پایه، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشناسازی ایشان با رشته‌های مختلف علوم پایه، در محل خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم این مرکز برگزار می‌شود.
در این بازدید، ۶۳ دانش‌آموز پایه‌ی دهم این دبیرستان، به همراه تنی‌‌چند از مسئولین و دبیران محترم این مدرسه، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی آن رشته آشنا شدند.
تصاویری از بازدید این دانش‌آموزان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه رشد زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، پذیرای دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان دوره دوم دخترانه غیرانتفاعی رشد زنجان بود.
این اردوهای بازدید که در همه ایام سال تحصیلی، با استقبال بسیار خوب مدارس استان مواجه است، در راستای ترویج علوم پایه، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشناسازی ایشان با رشته‌های مختلف علوم پایه، در محل خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم این مرکز برگزار می‌شود.
در این بازدید، ۳۴ دانش‌آموز پایه‌ی دهم این دبیرستان، به همراه تنی‌‌چند از مسئولین و دبیران محترم این مدرسه، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی آن رشته آشنا شدند.
تصاویری از بازدید این دانش‌آموزان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایروانی زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در صبح روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه زنده‌یاد حاج رضا ایروانی زنجان بود.
در این بازدید، ۶۹ دانش‌آموز پایه‌ی دهم تجربی و انسانی این مدرسه، به همراه جمعی از مسئولین و دبیران محترم آن، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید در قالب سه گروه، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شگفتی‌های علم شامل غرفه‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین، علوم زیستی، علوم کامپیوتر و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی علوم پایه آشنا شدند.
لازم به ذکر است که پیش از حضور این دانش‌آموزان در نمایشگاه، گفتگویی توسط همیار ویژه خانه علم، جناب آقای شهاب ابراهیمی با ایشان، پیرامون خانه علم، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و به طور کلی فضای تحصیل دانشگاهی، صورت گرفت.
تصاویری از بازدید این دانش‌آموزان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه طلوع خرد زنجان

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در صبح روز ‌شنبه مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دوره متوسطه اول دبیرستان دخترانه طلوع خرد شهر زنجان بود. در این بازدید، ۸۳ دانش‌آموز پایه‌ی هفتم، هشتم و نهم این مدرسه، به همراه جمعی از مسئولین و دبیران محترم آن، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید در قالب چهار گروه، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شگفتی‌های علم شامل غرفه‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین، علوم زیستی، علوم کامپیوتر و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی علوم پایه آشنا شدند.
تصاویری از بازدید این دانش‌آموزان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.

بازدید دانش‌آموزان پایه ششم دبستان دخترانه نمونه بسیج زنجان از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در صبح روز سه‌شنبه مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۲، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبستان دخترانه نمونه بسیج شهر زنجان بود.
در این بازدید، ۵۷ دانش‌آموز پایه‌ی ششم این مدرسه، به همراه جمعی از مسئولین و آموزگاران محترم آن، به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند.
دانش‌آموزان حاضر در این بازدید، در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی نمایشگاه شگفتی‌های علم شامل غرفه‌های علوم زمین، علوم زیستی، ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی و تفکر بازدید کردند و در هر کدام از این غرفه‌ها، با اجرای مجریان خانه علم، با بخشی از جذابیت‌ها و شگفتی‌های علمی علوم پایه آشنا شدند.
تصاویری از بازدید این دانش‌آموزان از خانه علم در ادامه مطلب به نمایش درآمده است.