همکاری با خانه علم

دانشجویانی که تمایل به همکاری با خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دارند، می‌توانند از طریق تکمیل فرم زیر، تقاضای خود را ارسال نمایند.