تصویر نجومی روز ناسا: کهکشان راه شیری و کوه اتنا

توضیح: درخششی از قله کوه اتنا (Mount Etna)، آتشفشان فعال چینه‌ای معروف سیاره زمین، در امتداد افق در این منظره کوه و آسمان شب، خودنمایی می‌کند.
نوارهای پراکنده نور ناشی از انبوهی از ستارگان بی‌شمار در امتداد کهکشان راه شیری، از این سو به آن سوی آسمان کشیده شده‌اند.
در تصویر، ابرهای غبار عظیم کهکشان راه شیری، در امتداد صفحه کهکشانی انباشته شده‌اند. البته ستارگان درخشان ذنب‌الدجاجه (Deneb)، نسر واقع (Vega) و نسر طائر (Altair)، یا همان مثلث تابستانی (Summer Triangle ) که در میان سحابی‌های تاریک و ابرهای ستاره‌ای درخشان بر فراز قله آتشفشان قرار دارند، نیز برای آسمان‌بین‌های شمالی آشنا هستند.
این نوردهی‌های عمیق ترکیبی، همچنین، نور مناطق ستاره‌ساز فعال را در امتداد کهکشان راه شیری نشان می‌دهد که بازتاب رنگ قرمز اتنا در شب تابستانی نیمکره شمالی است.
منبع: ناسا