تصویر نجومی روز ناسا: یک سه‌گانه زیبا

توضیح: سحابی زیبای تریفید یا سه‌گانه (Trifid Nebula) یک مطالعه کیهانی در تضادها است.
این سحابی به عنوان M20 نیز شناخته می‌شود و در فاصله 5000 سال نوری از ما به سمت صورت فلکی غنی از سحابی قوس یا کماندار (constellation Sagittarius) قرار دارد.
تریفید، منطقه‌ای ستاره‌ساز در صفحه کهکشان ما، سه نوع مختلف از سحابی‌های نجومی را نشان می‌دهد: سحابی‌های انتشاری قرمز (emission nebulae) تحت سلطه نور اتم‌های هیدروژن، سحابی‌های انعکاسی آبی (reflection nebulae) که توسط غبار منعکس‌کننده نور ستاره‌ها ایجاد می‌شوند، و سحابی‌های تیره (dark nebulae) که در آن ابرهای غبار متراکم، در شمایل کلی سحابی ظاهر می‌شوند.
اما منطقه انتشار قرمز، که تقریباً توسط خطوط گرد و غبار پنهان به سه قسمت تقسیم شده است، همان چیزی است که نام محبوب “تریفید” را به آن داده است.
ستون‌ها و جت یا فواره‌هایی که توسط ستاره‌های تازه متولد شده پیکرتراشی شده‌اند، در بالا و سمت راست مرکز سحابی گسیلی، در تصاویر نمای نزدیک تلسکوپ فضایی هابل از منطقه دیده می‌شوند.
سحابی تریفید حدود 40 سال نوری وسعت دارد. آنقدر ضعیف است که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود، تقریباً مساحت یک ماه کامل را در آسمان سیاره زمین می‌پوشاند.
منبع: ناسا