تصویر نجومی روز ناسا: سحابی شیر

آیا سحابی شیر (Lion Nebula) سلطان واقعی صورت فلکی قیفاووس (constellation Cepheus) است؟
این سحابی قدرتمند گربه‌سان‌مانند، از دو ستاره پرجرم نیرو می‌گیرد که جرم هر کدام 20 برابر بیشتر از خورشید ماست.
ماده پرانرژی سحابی که از پوسته‌های گاز یونیزه‌شده منبسط تشکیل شده است، نه تنها می‌درخشد، بلکه به اندازه‌ای متراکم است که به صورت گرانشی منقبض‌شده و ستاره‌ می‌سازد.
اندازه زاویه‌ای سحابی شیر که رسما Sh2-132 نامیده می‌شود، کمی بزرگتر از ماه کامل است. این منطقه نمادین گازی در فاصله 10000 سال نوری در یک صورت فلکی (قیفاووس) که نامش برگرفته از پادشاه اتوپیا (King of Aethopia) در اساطیر یونانی است، قرار دارد.
منبع: ناسا