تصویر نجومی روز ناسا: چگونه آن نور را در آسمان شناسایی کنیم؟

آن نور در آسمان چیست؟
پاسخ به یکی از سوالات رایج بشریت ممکن است از چند مشاهده سریع پدیدار شود. به عنوان مثال: آیا آن جسم حرکت می‌کند یا چشمک می‌زند؟ اگر اینطور است، و اگر شما در نزدیکی شهری زندگی می‌کنید، پاسخ معمولاً یک هواپیما است، زیرا هواپیماها بسیار زیاد هستند و نیز تعداد کمی از ستاره‌ها و ماهواره‌ها به اندازه کافی روشن هستند که در پرتو نورهای مصنوعی شهر دیده شوند.
اگر پاسخ به سوال قبل نه است، و اگر دور از یک شهر زندگی می‌کنید، آن نور درخشان احتمالاً سیاره‌ای مانند زهره یا مریخ است؛ که اولی مجبور است درست قبل از طلوع فجر یا بعد از غروب در نزدیکی افق ظاهر شود.
گاهی اوقات حرکت ظاهری کم‌ارتفاع یک هواپیمای دور در نزدیکی افق، تشخیص آن را از یک سیاره درخشان دشوار می کند، اما حتی این را هم معمولاً می‌توان با حرکت هواپیما طی چند دقیقه تشخیص داد.
هنوز مطمئن نیستید؟ نمودار امروز، ارزیابی گاهاً طنزآمیز اما عمدتاً دقیقی را (از نوری که در آسمان می‌بینید) ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان مشتاق به آسمان احتمالاً تصحیحات مؤدبانه‌ای را برای این نمودار متذکر می‌شوند – و البته تشویق هم می‌کنیم که ارائه دهند!
منبع: ناسا