تصویر نجومی روز ناسا: هلن استریو (سه‌بعدی)

عینک قرمز/آبی خود را بردارید و در کنار هلن، قمر کوچک و یخی زحل شناور شوید.
هلن با نام بامسمایی که دارد، یک قمر تروجان است، به این دلیل که در یک نقطه لاگرانژی می‌چرخد. نقطه لاگرانژی یک موقعیت گرانشی پایدار در نزدیکی دو جرم عظیم، در این مورد زحل و قمر بزرگتر آن دیون (Dione)، است.
در واقع، هلن با شکل نامنظم خود (حدود 36 در 32 در 30 کیلومتر) در نقطه لاگرانژی اصلی دیون می‌چرخد در حالی که قمر یخی برادر آن، پولیدئوس (Polydeuces)، در نقطه لاگرانژی بعدی دیون، آن را دنبال می‌کند.
این تصویر سه‌بعدی واضح، از دو تصویر فضاپیمای کاسینی گرفته‌شده در طی یک پرواز نزدیک در سال 2011 ساخته شده است. این تصویر بخشی از نیمکره هلن رو به زحل را نشان می‌دهد که دارای دهانه‌های برخوردی و سیماهای نهرمانند است.
منبع: ناسا