اگر رنگین‌کمان‌ها دایره‌ای هستند، چرا ما فقط کمان می‌بینیم؟

دیدن رنگین‌کمان می‌تواند مانند یک پاداش باشد. پس از یک رعد و برق شدید، دیدن یک طاق یا کمان رنگارنگ که از میان آسمان آرام عبور می‌کند، زیبا است. اما ممکن است از دانستن این موضوع متعجب شوید که رنگین‌کمان‌ها در واقع نه کمان و نه “قوس (Bows)” هستند. آن‌ها در واقع دایره‌‌های کامل هستند.
پس چرا ما فقط یک کمان می‌بینیم؟ اغلب اوقات، رنگین‌کمان‌هایی که می‌بینیم تا حدی توسط زمین و افق مسدود می‌شوند (و با برخورد به زمین یا افق، دیگر دایره کامل تشکیل نمی‌دهند). برای مشاهده یک رنگین‌کمان در تمام شکوه دایره‌ای آن، باید یک نقطه دید عالی پیدا کنیم. توضیح خواهیم داد که این پدیده چگونه اتفاق می‌افتد.