تصویر نجومی روز ناسا: میدان مغناطیسی چرخان در اطراف سیاهچاله مرکزی کهکشان ما

چه اتفاقی در حال وقوع برای سیاهچاله بزرگ در مرکز کهکشان ما است؟ دارد مواد را از یک دیسک چرخان به درونش می‌کشد؛ وجود دیسکی چرخانی که مغناطیسی شده است، اکنون تایید شده است.
به طور ویژه، اخیراً دیده شده است که دیسک برافزایشی این سیاهچاله (black hole’s accretion disk)، نور قطبی‌شده از خود ساطع می‌کند؛ تابشی که اغلب با یک منبع مغناطیسی مرتبط است.
تصویر نمایش‌داده‌شده، نمای نزدیک از اس‌جی‌آر الف (Sgr A*)، یعنی سیاهچاله مرکزی کهکشان ما است که توسط تلسکوپ‌های رادیویی در سراسر جهان که با “تلسکوپ افق رویداد” (EHT یا Event Horizon Telescope) همکاری می‌کنند، گرفته شده است.
خطوط منحنی در تصویر، نشان‌دهنده نور قطبی‌شده است که احتمالاً از گاز مغناطیسی چرخانی ساطع می‌شود که به‌زودی به درون سیاه‌چاله مرکزی با جرم بیش از 4 میلیون برابر خورشید می‌افتد.
قسمت مرکزی این تصویر، احتمالاً تاریک است زیرا گاز ساطع‌کننده نور کمی بین ما و افق رویداد تاریک (dark event horizon) سیاهچاله قابل مشاهده است.
رصد مستمر این سیاهچاله مرکزی و M87 توسط تلسکوپ افق رویداد (EHT)، ممکن است سرنخ‌های جدیدی در مورد گرانش سیاهچاله‌ها و چگونگی ایجاد دیسک‌ها (disks) و جت‌ها یا فوران‌های ماده (jets) توسط ماده در حال سقوط به سیاه‌چاله، به دست دهد.
منبع: ناسا