تصویر نجومی روز ناسا: نجوم قرون وسطایی از مِلْک اَبی

این صفحه خطی که به طور تصادفی کشف شد، درکی گرافیکی از نجوم قرون وسطی، قبل از رنسانس (Renaissance) و تأثیر نیکلاوس کوپرنیک (Nicolaus Copernicus)، تیکو دو براهه (Tycho de Brahe)، یوهانس کپلر (Johannes Kepler) و گالیله (Galileo) را ارائه می‌کند.

این صفحه جذاب از یادداشت‌های سخنرانی در مورد نجوم است که توسط راهب مگیستر ولفگانگ دِ استیریا (Magister Wolfgang de Styria) قبل از سال 1490 گردآوری شده است.

پانل‌های بالایی به وضوح مفاهیم هندسه ضروری را برای ماه گرفتگی (سمت چپ) و خورشید گرفتگی در منظومه زمین‌مرکزگرای بطلمیوسی نشان می‌دهند.

در پایین سمت چپ، نموداری از نمای بطلمیوسی منظومه شمسی با متنی در بالا سمت راست برای توضیح حرکت سیارات بر اساس مدل زمین‌مرکزی بطلمیوس قرار دارد.

در پایین سمت راست، نموداری برای محاسبه تاریخ یکشنبه عید پاک در تقویم جولیانی (Julian calendar) وجود دارد.

این صفحه دستنوشته مصور، در صومعه تاریخی ملک ابی (Melk Abbey) در اتریش پیدا شد.
منبع: ناسا