تصویر نجومی روز ناسا: خوشه کهکشانی کما

تقریباً هر شیء در عکس نمایش‌داده‌شده یک کهکشان است!
خوشه کهکشانی کما یا گیسو (Coma Cluster of Galaxies) که در اینجا به تصویر درآمده است یکی از متراکم‌ترین خوشه‌‌های شناخته شده و شامل هزاران کهکشان است.
هر یک از این کهکشان‌ها میلیاردها ستاره، درست مانند کهکشان راه شیری ما، در خود جای داده‌اند.
اگر چه در مقایسه با بسیاری از خوشه‌های دیگر، این خوشه در نزدیکی ما قرار دارد، ولی همچنان نور خوشه کما صدها میلیون سال طول می‌کشد تا به ما برسد. در واقع، خوشه کما آنقدر بزرگ است که میلیون ها سال طول می‌کشد تا نور از یک طرف به طرف دیگر آن برود.
بیشتر کهکشان‌های موجود در کما و سایر خوشه‌ها، کهکشان‌های بیضوی (elliptical galaxies) هستند، ولی اکثر کهکشان‌های خارج از خوشه‌ها، مارپیچی هستند (spiral galaxies).
ماهیت انتشار اشعه ایکس از خوشه کما هنوز در حال بررسی است.
منبع: ناسا