نوار موبیوس چیست؟

بیایید با نوار موبیوس آشنا شوید !
نوار موبیوس به افتخار ریاضیدان و ستاره‌شناس آگوست فردیناند موبیوس (August Ferdinand Möbius) نام‌گذاری شده است. او این ایده (نوار موبیوس) را در سپتامبر 1858 مطرح کرد. یوهان بندیکت لیستینگ (Johann Benedict Listing)، ریاضیدان آلمانی به طور مستقل به همین ایده در ژوئیه 1858 فکر کرد. با بداقبالی برای لیستینگ، یکی از مشهورترین سطوح در ریاضیات به نام موبیوس، نه لیستینگ، نام‌گذاری شد.
خب! نکته مهم نوار موبیوس چیست؟ در واقع بسیار ساده است. نوار موبیوس به این دلیل معروف است که تنها یک طرف و یک لبه دارد .

تصویر نجومی روز ناسا: فوبوس: ماهی بر فراز مریخ

در این سکانس تایم‌لپس از تلسکوپ فضایی هابل در مدار زمین، یک قمر کوچک با نامی ترسناک، فوبوس (Phobos از ریشه یونانی به معنی ترس-م)، از پشت سیاره سرخ بیرون می‌آید.
در نزدیکترین فاصله سال 2016 مریخ به سیاره زمین، طی 22 دقیقه، 13 نوردهی مجزا (به دوربین) ثبت شد. با این حال، مریخی‌ها برای تماشای طلوع فوبوس باید به سمت غرب نگاه کنند.
این قمر کوچکتر از هر قمر دیگری در منظومه شمسی به سیاره مادرش نزدیکتر است و حدود 3700 مایل (6000 کیلومتر) بالاتر از سطح مریخ قرار دارد.
یک گردش مداری را تنها در 7 ساعت و 39 دقیقه کامل می‌کند. این سریعتر از چرخش مریخ است که معادل حدود 24 ساعت و 40 دقیقه است؛ بنابراین در مریخ، فوبوس را می‌توان دید که 3 بار در روز از افق غربی بالا می‌رود.
با همه این اوصاف، فوبوس محکوم به فناست (به دلیلی نزدیکی زیاد به مریخ، در 100 میلیون سال آینده یا اندکی بیشتر، فوبوس به سطح سیاره سرخ برخورد خواهد کرد-م).
منبع: ناسا