تصویر نجومی روز ناسا: مرداب عمیق

پشته‌هایی از گازهای درخشان بین ستاره‌ای و ابرهای غبار تیره در اعماق متلاطم و کیهانی سحابی مرداب ساکن هستند. این منطقه تشکیل ستاره درخشان، که به عنوان M8 نیز شناخته می‌شود، حدود 5000 سال نوری از ما فاصله دارد. این سحابی، یک ایستگاه محبوب در تورهای تلسکوپی صورت فلکی کمان یا قوس (constellation Sagittarius) در حوالی مرکز کهکشان راه شیری است.
این منظره تلسکوپی عمیق از بخش مرکزی سحابی تالاب که وسعتی در حدود 40 سال نوری دارد، تحت سلطه تابش قرمز اتم‌های هیدروژن یونیزه شده است که با الکترون‌های جدا شده ترکیب می‌شوند. شمایل ساعت شنی روشن در نزدیکی مرکز قاب، گازهای یونیزه شده و شکل‌یافته توسط تشعشعات پرانرژی و بادهای ستاره‌ای شدید ناشی از یک ستاره جوان پرجرم هستند.
منبع: ناسا