تصویر نجومی روز ناسا: مسیه 51 در طول 255 ساعت

یک جفت جذابِ کهکشان‌های متقابل، یعنی M51 (Messier 51)، پنجاه و یکمین ورودی فهرست معروف چارلز مسیه است (ستاره‌شناس فرانسوی (1730-1817 م.) که اقدام به تهیه فهرستی از 103 جرم آسمانی نمود-مترجم). سحابی مارپیچی اصلی، یعنی کهکشان بزرگ با ساختار مارپیچی گرداب‌مانندی که تقریباً از رو به رو دیده می‌شود، به‌عنوان NGC 5194 نیز فهرست‌بندی شده است. بازوهای مارپیچی و خطوط غبار کهکشان اصلی در مقابل یک کهکشان همراه (سمت راست)، یعنی NGC 5195 قرار دارند.
M51 در فاصله حدود 31 میلیون سال نوری، در محدوده صورت فلکی سگان شکاری (Canes Venatici)، در نماهای مستقیم تلسکوپی، به چشم ضعیف و مبهم به نظر می‌رسد. اما این تصویر بسیار عمیق، جزئیات محسورکننده رنگ‌های خیره‌کننده این جفت کهکشان و بقایای جزر و مدی گسترده را نشان می‌دهد.
همکاری منجمان متعدد با استفاده از چندین تلسکوپ در سیاره زمین و با ترکیب بیش از 10 روز نوردهی، این پرتره کهکشانی واضح از M51 را ایجاد کرد. این تصویر شامل 118 ساعت داده باند باریک است که همچنین ابر درخشان گسترده‌ای از گاز هیدروژن یونیزه مایل به قرمز کشف‌شده در سیستم M51 را نشان می‌دهد.
منبع: ناسا