هفتمین دوره‌ی مدرسه علوم زمین

هفتمین مدرسه علوم زمین

هفتمین مدرسه علوم زمین، دانشگاه علوم پایه زنجان از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در چهار روز به صورت حضوری برگزار خواهد گردید.